พระท่านสวดได้มีมนต์ขลังดี มีซับคาถาขึ้นให้เราสวดตามได้ สะดวกดีคับ

http://www.upchill.com/download.php?...d567ce267f5105 ไฟล์นี้พระท่านสวด 3 รอบ ขนาด 46 M

http://www.uploadtoday.com/download/...c2452489abe0e5 ไฟล์นี้ตัดเหลือสวด รอบเดียวคับ 16.9 M

ขอบุญบารมีจงตกแก่ผู้สวดทุกท่านคับผม