...อย่าหวั่นเมื่อท้อแท้
...อย่ายอมแพ้เมื่อหมดหวัง
...อย่าหยุดก้าวแม้ก้าวพลั้ง
...อย่าถอยหลังแม้ทางตัน
...ให้เลี่ยงก้าวหาทางอื่น
...ลุกขึ้นยืนหากล้มลง
...ก้าวใหม่อย่างมั่นคง
...ที่ล้มลงให้ผ่านไป
...ผิดครั้งใช่พลั้งหมด
...อนาคตยังอีกไกล
...ชีวิตเธอใช่ของใคร
...เริ่มต้นใหม่ไม่สายเกิน..นะคนดี
กำลังใจมีให้เธอเสมอ