ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไป
ความรู้สึกที่เคยให้ในวันที่ผ่านมา
จะคงยังเหมือนเดิมที่เคยมี
ให้เธอคนดี คนนี้ตลอดไป
สัญญานะว่าจะไม่ทิ้งเธอ
ต่อให้ฉันเจอคนที่ดีกว่านี้เป็นไหนๆ
เพราะเธอคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจ
และให้ใครอีกไม่ได้นอกจากเธอ….เพียงผู้เดียว
ไม่มีอะไรเปลี่ยนใจ.. ข่อย