หุ่นยนต์เพ็นกวิน..
เพนกวินสัตว์เลี้ยงหุ่นยนต์ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับมนุษย์ได้ ได้ถูกเปิดเผยโดยนักวิจัยชาวเกาหลีใต้ Pomi เป็นชื่อของหุ่นยนต์ซึ่งสามารถมองเห็น รับรู้เสียง สัมผัส ดมกลิ่น แม้กระทั่งแสดงสีหน้าท่าทางได้อีก หุ่นยนต์นี้ได้ถูกพัฒนาโดยวิศวกรของสถาบันสื่อสารวิจัย จากประเทศเกาหลี คาดว่าจะสามารถนำออกสู่ตลาดภายในสิ้นเดือนนี้ ความสามารถของหุ่นคือ ขยับริมฝีปาก คิ้ว ลูกตา แสดงท่าทางอารมณ์ เมื่อได้รับกลิ่นอีกด้วย
กล่องหัวใจที่อยู่บนหน้าอกหุ่นจะสามารถแยกชนิดความแตกต่างของอารมณ์เมื่อหุ่นได้สัมผัสด้วยการรายงานของการเต้นของหัวใจจากกระดาษรายงาน เจ้าหุ่นนี้มีโปรแกรมที่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ผ่านเทคโนโลยีการจำเสียง- และตัวตรวจจับเพื่อค้นหาสัณญาณต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยี่เกี่ยวกับอารมณ์ของหุ่นนี้ได้รับการพัฒนาอย่างชาญฉลาดมาจากหุ่นโคอล่าและหุ่นยนต์ กระต่าย