พ่อแม่ไม่รัก-ไม่น่ารัก

พ่อแม่ไม่ร้ก-ไม่น่ารัก

พ่อแม่ย่อมรักลูก แต่วิธีการรักลูกอาจแสดงไม่เหมือนกัน ถ้าคุณคิดว่าพ่อแม่ไม่รักคุณ ปัญญาแท้จริงน่าจะอยู่ที่พ่อแม่ไม่รักในแบบที่คุณคิดมากกว่า หรือพูดอีกอย่างความรักของพ่อแม่นั้นไม่ถูกใจคุณ แต่อาจจะถูกต้องในความคิดของท่านก็ได้

เป็นไปได้ว่าพ่อแม่รักลูก (หรือแสดงความรักต่อลูก) ไม่เหมือนกัน คุณอาจรู้สึกว่าท่านรักคุณน้อยกว่าหรือสนิทแนบแน่นน้อยกว่าพี่น้องของคุณ แต่ความรักที่ท่านมีต่อคุณก็เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตชนิดที่หาไม่ได้ง่าย ๆ ในชาตินี้ คุณอาจจไม่ตระหนักถึงข้อนี้ แต่จะมาซาบซึ้งก็ต่อเมื่อท่านสิ้นลมไปแล้วก็ได้ ถึงตอนนั้นคุณจะเสียใจที่สัดสินท่านผิดไป

คุณอาจเข้าใจท่านมากขึ้นเมื่อคุณเป็นพ่อแม่คน ข้อที่พึงระวังก็คือ หากท่านทำบางสิ่งบางอย่งที่ไม่ถูกต้องกับคุณครั้งยังเด็กก็อย่เผลอทำเช่นนั่นกับลูกของคุณ ความจริงที่มักปรากฏเสมอก็คือ เราไม่ชอบให้ใครทำบางอย่างกับเรา เรากลับทำเช่นนั้นกับเขาหรือกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัว

ถึงแม้ท่านจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่การที่ท่านให้กำเนิดคุณมาก็นับว่าเป็นบุญคุณอย่งใหญ่หลวง เพราะการเกิดเปนมนุษย์นั่นเป็นโชคอันประเสริฐที่หาได้ยาก สมควรที่คุณจะให้ความเคารพท่านและมีความกตัญญูต่อท่าน

คุณยังโชคดีอีกประการหนึ่งที่พ่อแม่ยังอยู่ให้คุณได้ตอบแทนพระคุณท่าน คนจำนวนมากมายไม่มีโอกาสเช่นนั้นแล้ว คนจำนวนมากมายไม่มีโอกาสเช่นนั่นแล้ว หลายคนอาจรู้สึกอิจฉาคุณที่ยังมีพ่อแม่อยู่ใกล้ ๆๆ


จาก หนังสือ ฉลาดทำใจหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ เครือข่ายพุทธิกา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม