ไม่รักฉัน ไม่อยากคบ คือเหตุผล
จำต้องทำ เมื่อเธอบ่น ไม่อยากมีฉัน
เป็นทางกั้น ระหว่่างเขา หรือใครกัน
ฉันเก็บมัน ความรู้สึก ไม่บอกเธอ
ลับหูลับตา มากี่ครั้ง ที่ต้องเห็น
ฉันเจ็บเป็น ไม่เข้าใจ หัวใจฉัน
รักเธอมาก ก็เพียงแค่ ได้คุยกัน
ทิ้งความฝัน มองความจริง เมื่อเธอลา
ไม่อยากรัก ไม่อยากคบ คือเหตุผลไม่อยากรัก ไม่อยากคบ คือเหตุผลไม่อยากรัก ไม่อยากคบ คือเหตุผล