กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: บทสวดพลจักรกัปปวัตตนสูตร (บทสวดชัยน้อย-นะโมเม)จากวัดธรรมมงคลเด้อครับ

Blogger
 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวแพนน้อย
  วันที่สมัคร
  May 2008
  กระทู้
  33

  เรื่องฮิตน่าอ่าน บทสวดพลจักรกัปปวัตตนสูตร (บทสวดชัยน้อย-นะโมเม)จากวัดธรรมมงคลเด้อครับ


  [wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=280s1[/wma]

 2. #2
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง สัญลักษณ์ของ หมอลำเอกชัยคนหล่อ
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  ที่อยู่
  วารินชำราบ
  กระทู้
  433
  เอาลิ้งนี้ใส่เข้าไปเเทนที่อันเก่านะครับ

  http://www.file2go.com/mrun.php?me=280s1

 3. #3
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,766
  อนุโมทนานำหลายๆ ครับบ่าวแพนน้อย
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 4. #4
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ natakon
  วันที่สมัคร
  Jul 2008
  ที่อยู่
  ฟินแลนด์
  กระทู้
  5
  Thank you mak mak na ka i like this so much :)

 5. #5
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ โชติ
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  ที่อยู่
  bbk
  กระทู้
  786
  ขอบคุณคับ ฟังแล้วม่วนและสบายใจดีคับ

  ถ้ามีโตหนังสือพร้อมคือสิสุดยอดน้อคับน้อ

  :g :g :g

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ หนุ่มสวีเดน
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  กระทู้
  360

  Gvideo j

  ขอบคุณครับ ใช่ สำเนียง บาลี ลาว ไหมคับj:):)

 7. #7
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ เเมงสะดิ้ง
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  ที่อยู่
  ที่ชอบ
  กระทู้
  1,049
  บล็อก
  24
  มีไผฟังได้บ่จ้า....ข่ะน้อยฟังบ่ได้เด้อจ้า
  ซ่อยแหน่จ้า...ไผใจดีได้ยินแล่วกะด่าย
  สาธุบุญ....นำล่วงหน้าค่ะ  บทสวดไชยน้อย (จุลชัยยะมงคลคาถา)

  นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
  เตชะ ประสิทธิ ปะสีเทวา นารา ยะปะระเมสุรา
  สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
  สะมุทา ภูตุง คังกา จะ สะพรัหมา ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุเต

  ชัยยะ ชัยยะ ธ รณี ธ รณี อุทะธิ อุทะธิ นะ ทิ นะ ที
  ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละตน ละนิสัย นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
  ชัยยะ ชัยยะ คัมภี ระ โสมภี นาเคน ทะนาคี ปิ ศาจ จะ ภู ตะกาลี
  ชัยยะ ชัยยะ ทุน นิมิต ตะ โรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทา ทา นะมุขะชา

  ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา ชัยยะ ชัยยะ จัม ปาทินา คะ กุละคัณโถ

  ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุ ชง สีหะ เพียคฑะ ทีปา
  ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ยาตรา ชิตะ ชิตะ เสน นารี ปุนะสุทธิ น ระดี

  ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
  ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี สาน ติน สะทา

  ชัยยะ ชัยยะ มังกะ ราชรัญญา ภะวัคเค ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะยักเข

  ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุ ชะเตชา ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะคะณา

  ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชชัย ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพ พัง

  ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจ กะพุทธะสา วัง ชัยยะ ชัยยะ มะเห สุโร หะโร หะริน เทวา

  ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬ หะโก วิรู ปักโข จัน ทิมา ระวิ

  อินโท จะ เวนะ เตยโย จะกุเว โร วะรุโณ ปิ จะ
  อัคคิ วาโย จะ ปา ชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
  อัฏฐา ระสะ มะหา เทวา สิทธิตา ปะสะอา ทะโย
  อิสิ โน สา วะกา สัพ พา ชัย ยะ ราโม ภะวัน ตุเต
  ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง
  เอเต นะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
  เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะมัง คะลัง


  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยะตะทา พรัหมะคะนา มะเหสิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัย ยะตะทา อินทะ คะณา มะเห สิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา เทวะ คะณา มะเห สิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มันเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา สุปัณณะ คะนา มะเหสิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา นาคะ คะณา มะเหสิโน

  ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
  อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตาชัยยะตะทา สะพรัหมะคะณา มะเหสิโน

  ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก กะยานัง นันทิ วัฑฒะโน
  เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
  อะปะรา ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร
  อะภิเสเก สัพ พะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโม ทะติ
  สุนักขัตตัง สุมัง คะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง

  สุกขะโน สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
  ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
  ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา
  ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ

  เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสา สะเน
  อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิญาติภิ
  สุณันตุ โภนโต เยเทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
  ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
  รักขันตุ สัพพะสัต ตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง

  ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
  ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
  โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพ พะทา
  กายาสุขัง จิตติสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง

  อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง


  บทสวดนี้ชื่อจุลชัยยะมงคลคาถา หรือชัยมงคลคาถา

  ประพันธ์ในสมัยล้านช้างร่มขาว ประเทศลาว โดยพระมหาปาสมันตระมหาเถร
  ว่าด้วยชัยชนะของพุทธเจ้า ต่อเทพพรหม ครุฑ นาค ปีสาจ ฯลฯ และอวมงคลทั้งหลาย

  นิยมสวดในยุคสมัย หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ชอบ
  พระไตรโลกาจารย์ พระอุปัชฌาย์หลวงปู่บุญญฤทธิ์ นิยมสวดมาก

  เนื่องจากเป็นคำสำเนียงลาว จึงไม่มีเห็นมีใครแปลเป็นตำราครับ

  คำแปลนำมาจากหนังสือสวดมนต์ของวัดธรรมมงคล ซึ่งเมื่อสวดแล้วจะเป็นมงคลมากครับ

  บทสวดพรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้า เหนือหมู่มารทั้งปวง
  ทั้งล่วงพ้นอำนาจท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ และเป็นชัยชนะเหนือเทวดาทุกๆ ชั้น
  ทั้งเป็นชัยชนะอมนุษย์ ยักษ์ ภูติผีปีศาจ อาวุธทั้งหลายก็ทำอันตรายไม่ได้
  ทั้งชัยชนะพญานาคราช ทั้งพระจันทร์ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระพรหม
  ทั้งลม และไฟ ก็ทำอันตรายไม่ได้

  ขอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ ๑๘ พระองค์ จงมารักษา
  ทั้งพระฤาษี พระสาวก พระธรรม พระสงฆ์ จงมาอวยชัย
  ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย
  ในครั้งนั้น มารผู้ชั่วช้าได้พ่ายแพ้ต่อพระรัศมีของพระพุทธเจ้า
  ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
  พระพรหม พระอินทร์ เทวดาทั้งหลาย ผู้มีเดชานุภาพมาก
  ทั้งหมู่พญานาค หมู่พญาครุฑผู้มีศักดายิ่งใหญ่
  ต่างชื่นชมชอบใจในชัยชนะของพระพุทธเจ้า ต่อหมู่มาร ณ โพธิบัลลังก์
  เป็นชัยชนะที่เป็นอุดมมงคล ทั้งเป็นฤกษ์ดียามดี

  และขณะดีที่ได้ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ขององค์สม เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ขอความสวัสดีมีชัย จงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย
  ขอให้ท่านจงได้รับประโยชน์และความสุข
  ทั้งเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ขอให้มีอายุยืนยาว
  ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ได้ดังใจประสงค์
  และปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งห่างไกลความทุกข์
  ขอให้ประสบสุขทั้งกายและใจ


  ***ขอบคุณข้อมุลจากวัดเขาศาลาดอทคอม***
  ***วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

 8. #8
  คือมีแต่เฮาสองคนฟังบ่ได้น้อจ้าพี่ดิ้งบาดนี้
  ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าจ้า ถ่าฟังยุเด้อจ้า

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •