สร้างตนให้มีดีด้วยทฤษฎี 3 ก.

สร้างตนให้มีดีด้วยทฤษฎี 3 ก.


ท่านนักปราชญ์ผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ ในชีวิตนี้ สามีภรรยาควรสร้างตนให้มีดี ด้วยหลักทฤษฎี 3 ก. กล่าวคือ

1. รู้ก้าว คือ สามีภรรยาต้องรู้ก้าวหน้า รู้เหตุที่จะทำให้ก้าวหน้า รู้ถึงวันที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่ออนาคตที่สดใส ดีงาม และเจริญรุ่งเรือง

2. รู้เกาะ คือ สามีภรรยาต้องหาที่เกาะ มีที่เกาะ คือมีที่ยึด มีผู้ค้ำ และที่เกาะ ที่ยึดที่ดีที่สุดก็คือธรรมะ ธรรมะนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเป็นหลักประกันชั้นยอด

3. รู้เก็บ คือ สามีภรรยาต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบทรัพย์สินเก็บความดี เก็บความงาม ไม่ทำลายความดี ตลอดถึงทรัพย์สินต้นทุน ด้วยการสร้างที่พึ่ง หรือขุมทรัพย์

เมื่อสามีภรรยารู้ก้าว รู้เกาะ และรู้เก็บแล้ว ทั้งประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้ว ไม่ควรหยุดเพียงแค่นี้ ควรที่จะสร้างดีให้ติดตน ด้วยการสร้างขุมทรัพย์


************


จากหนังสือ...ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิตคู่...สุชญา ศิริธัญภร