มาสคอตโอลิมปิกปักกิ่ง


มาสคอตโอลิมปิกปักกิ่ง

มาสคอตโอลิมปิกปักกิ่ง

มาสคอตโอลิมปิกปักกิ่ง

มาสคอตโอลิมปิกปักกิ่ง

มาสคอตโอลิมปิกปักกิ่ง

ไผมีโอกาศได้ไปเบิ่งโอลิมปิกอยู่ปักกิ่งกะอย่าลืมเอาของแท้มาไห่เบิ่งนำแนเด้อคับพีน้อง