หน่วยการวัดปริมาณต่างๆระบบไทย
วัดความยาว (ระยะ) 12นิ้ว=1คืบ , 2คืบ=1ศอก ,4ศอก=1วา , 20วา=1เส้น ,400เส้น=1โยชน์
วัดพื้นที่ 100ตารางวา=1งาน , 4งาน=1ไร่
วัดปริมาตร 20ลิตร=1ถัง , 50ถัง=1บั้น , 2บั้น=1เกวียน
วัดมวล (น้ำหนัก) 4สลึง=1บาท , 4บาท=1ตำลึง , 20ตำลึง=1ชั่ง
วัดอุณหภูมิ ใช้ระบบsi

ระบบอังกฤษ
วัดความยาว (ระยะ) 12นิ้ว=1ฟุต , 3ฟุต=1หลา ,1,760 หลา=1ไมล์
วัดพื้นที่ 144ตารางนิ้ว=1ตารางฟุต ,9ตารางฟุต=1ตารางหลา ,4840ตารางหลา=1เอเคอร์ ,640เอเคอร์=1ตารางไมล์
วัดปริมาตร 4จิล=1ไพน์ ,2ไพน์=1ควอต ,4ควอต=1แกลลอน
วัดอุณหภูมิ องศาฟาเรนไฮต์

ระบบเมตริก
วัดความยาว (ระยะ) 10 มิลลิเมตร (mm) = 1 เซนติเมตร (cm)
100 เซนติเมตร (cm) = 1 เมตร(m)
1000 เมตร (m) = 1 กิโลเมตร
วัดพื้นที่ 1000 ตาราเมตร (m) = 1เฮกเตอร์(ha)