เอวัง ราชะสีโห มหานาทัง สีหะนาทะกัง สีหะนะเม สีละเตเชนะ นามะ ราชะสีโห
อิทธิฤทธิ์ พระพุทธัง รักษา สารพัดศัตรู อะปะราชยัง
อิทธิฤทธิ์ พระธัมมัง รักษา สารพัดศัตรู อะปะราชยัง
อิทธิฤทธิ์ พระสังฆัง รักษา สารพัดศัตรู อะปะราชยัง ฯ
เสกน้ำล้างหน้ายามมื้อเช้าครับ 3 จบ ตั้งนะโมก่อนเด้อครับ