เป็นคำเปรียบเทียบ หมายถึงพวกสามีทั้งหลาย อยากได้เมียหลาย นอกจากสิหาเงินมาแต่งงานแล้วด้วยความลำบากยากเย็น ยังต้องมาเป็นขี้ข้าให้เขาจิกหัวใช้อีก แปลได้ว่านอกจากสิมาเป็นขี้ข้าเขาแล้ว ยังเอาเงินมาให้เขาอีก ประมาณนั้น