เคยกินบ่ครับ "ตักติ่น" คือเล็บอ่อนของวัวหรือควาย (หรือสัตว์เท้ากีบอื่น) ตอนที่เกิดใหม่ๆ อิพ่อจะแกะออกมาเพื่อจะช่วยวัว/ควายเดินได้เร็วขึ้น แล้วเอามากิน รสชาติมันๆ จะแกะตอนที่เกิดใหม่เท่านั้น ถ้าหลังจากนั้นมันจะแข็งตัว แกะไม่ได้
สรุปแล้ว ตักติ่น ก็คือ เล็บอ่อน นั่นเอง