การใส่ภาพลงในตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop cs

1. ทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์อักษรตามต้องการ


การใส่ภาพลงในตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop cs

2. ไปที่ Select แล้วก็คลิก Load Select แล้วก็คลิก ok ก็จะขึ้นเส้นปะที่อักษรเราดังรูปข้างล่าง

การใส่ภาพลงในตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop cs

3. เปิดไฟล์รูปภาพที่เราจะมาคัดลอกสีลงในตัวอักษร แล้วคลิกที่เครื่องมือ Rectagular marquee too ที่เป็นสี่เหลี่ยมเส้นปะบนซ้ายมือ แล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงรูปส่วนที่เราต้องการ แล้วไป Edit แล้วคลิก Copy

การใส่ภาพลงในตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop cs

4. คลิกที่เลเยอร์ตัวอักษรที่เราสร้างไว้ แล้วไปที่ Edit แล้วคลิก Past lnto ตามรูปข้างล่าง

การใส่ภาพลงในตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop cs

5.ก็จะได้ดังรูปข้างล่าง

การใส่ภาพลงในตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop cs

6.ทำการ Save for web

การใส่ภาพลงในตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop cs