ประโยชน์ของการฝึกจิต


ประโยชน์ของการฝึกจิต


การฝึกจิตนั่นมีคุณค่าต่อชีวิตมากเพราะจะทำให้ตนเป็นผู้ประเสริฐขึ้น ในที่นี้จะนำประโยชน์ของสมาธิมา
กล่าวบางอย่างเท่านั้น คือ


1.ถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษา จะทำให้เรียนหนังสือได้ผลดีได้คะแนนสูง เพราะมีความจำดีขึ้นกว่าแต่ก่อน

2.ทำงานสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ไม่ค่อยมีความผิดพลาดเพราะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้น

3.สามารถทำงานได้มากและได้ผลดีขึ้น

4.ทำให้โรคภัยบางอย่างหายไป

5.ทำให้เป็นคนอารมณ์เยือกเย็น มีความสุขใจได้มากและมีผิวพรรณผ่องใส

6.ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.สามารถแก้ไขความยุ่งยาก และความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตได้อย่างวิธีที่ถูกต้อง และนุ่มนวลทั้ง 7 ข้อ ตามที่กล่าวมานี้ เป็นผลเบื้อต้นของการฝึกจิตเท่านั้น ถ้าฝึกไปเรื่อย ๆ ตลอดไปก็จะได้รับผลมากกว่านี้
สุดคณานับและเป็นการสร้างบุญบารมี การที่เราจะมีความสุขกายมีความสุขใจได้ ก็ต้องอาศัยบุญที่เคยทำมาก่อน
การฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีในทางพระพุทธศาสนาถือว่าได้สร้างบุญบารมีให้กับตนเองประโยชน์ของการฝึกจิต


จากหนังสือ บทสวดมนต์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ********