1. เปิดรูปที่ต้องการจะทำผ้าย้อมสีบาติกขึ้นมา Flie>Open หรือ Ctrl+O

การทำภาพถ่ายให้เป็นภาพผ้าย้อมสีบาติก

2. คลิกเมนู Filter>Blur>Smart Blur

การทำภาพถ่ายให้เป็นภาพผ้าย้อมสีบาติก

3. คลิกที่ช่อง Mode แล้วเลือก Overlay Edge ปรับตามใจชอบในที่นี้ผมปรับค่า Radius 3 Threshold 25 ปรับจนได้สีขาว คลิก OK

การทำภาพถ่ายให้เป็นภาพผ้าย้อมสีบาติก

4. เมื่อได้เส้นสีขาวแล้วให้คลิก Image>Adiustments>Curves

การทำภาพถ่ายให้เป็นภาพผ้าย้อมสีบาติก

5. ปรับเส้น Curves ให้สีของภาพดูสดใสขึ้น ในที่นี้ผมปรับค่า Input 80 Output 140 เมื่อได้สีสันเป็นที่ต้องการแล้วก็คลิก OK

การทำภาพถ่ายให้เป็นภาพผ้าย้อมสีบาติก

ผลงานที่ได้ก็จะประมาณข้างล่างนี้ ลองทำดูนะครับ

การทำภาพถ่ายให้เป็นภาพผ้าย้อมสีบาติก