เพื่อนส่งอีเมล์มาให้อ่าน...
เพื่อนของเพื่อนเป็นคนระยองไปเยี่ยมญาติป่วยที่โรงพยาบาลจันทบุรี
ด้วยความหิวน้ำจึงได้ซื้อโค้กมากินแต่เช็ดฝากระป๋องไม่สะอาด
เมื่อกลับบ้านที่ระยอง ตกกลางคืนจู่ๆก็มีไข้แล้วชัก
ภรรยานำส่ง ร.พ. ระยอง นอนอยู่สามวันหมอหาสาเหตุไม่พบ มีอาการไม่รู้ตัวตาถลน
ญาติจึงนำเข้า ร.พ. กรุงเทพ เพราะสงสัยเป็นโรคฉี่หนู
ปรากฏเป็นเช่นนั้นจริงๆ
นอนไม่รู้ตัวอยู่สองอาทิตย์หลังจากนั้นค่อยดีขึ้นรักษาตัวอยู่หนึ่งเดือนครึ่ง
หมดค่ารักษาแปดแสนกว่า แต่ความจำเสื่อม
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่งฟื้นฟูความจำพูดจาวกวน
หมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพบอกว่านี่เป็นคนที่ไม่ถึงสิบที่หายจากโรคนี้ในเมืองไทย
และถ้าเพื่อนหรือญาติใครเป็นให้ส่ง ร.พ. กรุงเทพ ด่วน
เพราะเป็นที่เดี่ยวที่มีแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องนี้เฉพาะ

ช่วยอ่านหน่อย อันนี้สำคัญ !!

ซื้อโค้กกระป๋องหรือเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องชนิดใดก็ตาม
ก่อนดื่มคุณต้องแน่ใจว่าได้ล้างฝากระป๋อง
ด้วยน้ำก๊อกและสบู่แล้ว
หรือถ้าไม่มีก็ขอให้ใช้หลอดดูดแทน
เพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวได้เสียชีวิต
หลังจากดื่มโซดากระป๋อง
โดยไม่ได้ล้างฝากระป๋องก่อนดื่มปรากฎว่า ที่ฝากระป๋อง
เต็มไปด้วยฉี่หนู
ที่แห้งแล้วและเป็นพิษซึ่งมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต!!!!
เครื่องดื่มกระป๋องและอาหารกระป๋องมักถูกเก็บไว้ในโกดังเก็บของ
และตู้ container ซึ่งมีหนูเข้ามาอยู่เต็มไป
หมดและของเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปจำหน่ายยังร้านค้าปลีกต่างๆ
โดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง !!!
โปรดเล่าข้อความนี้ต่อไปยังคนที่คุณห่วงใย

กองสาธาณสุข 02 564-6539