1. เปิดภาพขึ้นมาเลยครับถ้าภาพนามสกุล .gif ก็เปลี่ยนเลเยอร์ก่อนนะครับ

การปรับภาพให้สว่างขึ้นด้วยโปรแกรม Photoshop CS

2. ไปที่ Image>Adiustments>Brightness/Contrast แล้วปรับค่าตามใจชอบเลย

การปรับภาพให้สว่างขึ้นด้วยโปรแกรม Photoshop CS

3. ก็จะขึ้นหน้าต่าง Brightness/Contrast ในที่นี้ผมปรับ Brightness +76 Contrast +36 แล้วคลิก OK ภาพใหม่ที่ได้ก็จะประมาณข้างล่างนี้

การปรับภาพให้สว่างขึ้นด้วยโปรแกรม Photoshop CS