FYI

Blackle เป็นเว็บไซต์ของ google หน้าตาเหมือนกันกับ www.google.co.th
ต่างกันตรงที่พื้นที่หลังของเวบเพจ จะเป็น สีดำ ตามชื่อ
เพราะการใช้พื้นหลังสีขาวนั้น ทำให้กินไฟประมาณ 75 วัตต์ต่อชั่วโมง
! ;แต่ถ้าใช้พื้นหลังสีดำ จะกินไฟเพียง 15 วัตต์ต่อชั่วโมง
วันหนึ่งๆมีคนใช้เวบนี้ ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านครั้งต่อวัน
ก็จะช่วยประหยัดไฟไปได้ถึง 3 พันล้านวัตต์ต่อชั่วโมง ดังนั้น ใครที่ใช้กูเกิลอยู่บ่อยๆ

ลองเปลี่ยนมาเข้าที่ www.blackle.com
วิธีง่ายๆที่คุณก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ จึงทำให้มีการปรับหน้าเวบเสียใหม่
นิดๆหน่อยๆเนาะพี่น้อง ส่อยเหลือโลกของเรา ว่าส่านนน