หูฟัง หรือ(Stethoscope) เป็นเครื่องมือที่แพทย์ใช้ฟังเสียงต่าง ๆ ภายในร่างกายของคนไข้ โดยเฉพาะเสียงหัวใจและปอด ชื่อเรียกนี้มาจากรากคำในภาษากรีก stethos แปลว่า ทรวงอก กับ skopos แปลว่า ผู้เฝ้าดู ในภาษาไทยนิยมเรียกเครื่องมือชิ้นนี้ว่า หูฟัง หรือทับศัพท์สั้น ๆ ว่า สเต็ท นายแพทย์หนุ่มชาวฝรั่งเศสชื่อ เรอเน เทโอฟิลี แลนเนกส์ (Rene Theophile Laennec) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ ๑๘ ระหว่างปี ค.ศ. ๑๗๘๑-๑๘๒๖ เป็นผู้ประดิษฐ์หูฟังอันแรกขึ้นใช้ในวงการแพทย์
แต่เดิมคุณหมอแลนเนกส์ ก็ใช้วิธีเอาหูแนบกับหน้าอกของคนไข้ อันเป็นวิธีการฟังเสียงที่แพทย์กระทำกันทั่วไปในสมัยนั้น แต่วิธีการดังกล่าวไม่สะดวกนัก แถมยังมักไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลย คุณหมอเกิดความคิดขึ้น ขณะเฝ้าดูเด็ก ๆ เล่นกับท่อนไม้ซุง เด็กคนหนึ่งใช้มือข่วนเกา และเคาะตรงปลายท่อนไม้ด้านหนึ่ง ในขณะที่เด็กคนอื่น ๆ แนบหูลงกับท่อนไม้ตรงปลายอีกด้านหนึ่ง คุณหมอนำหลักการนี้ มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่ โดยนำกระดาษสองสามแผ่น มาม้วนเป็นท่อทรงกระบอก เมื่อเขาวางปลายด้านหนึ่งของท่อทรงกระบอก ลงบนหน้าอกของคนไข้ และเอียงหูฟังตรงปลายท่ออีกด้านหนึ่ง เขาค้นพบว่า สามารถได้ยินเสียงหัวใจของคนไข้เต้นชัดเจน อย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
อุปกรณ์หูฟังรุ่นแรกมีลักษณะเป็นท่อไม้ทรงกระบอกยาว ๓๐ เซนติเมตร ตรงกลางกลวงตลอด เมื่อเวลาผ่านไป หูฟังรุ่นบุกเบิกนี้ถูกแทนที่ด้วยหูฟังรุ่นใหม่ทันสมัยกว่า ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อยาง เชื่อมโยงภาชนะรูปถ้วยเข้ากับส่วนที่เป็นหูฟังสองข้าง ทุกวันนี้สเต็ทโทสโคปเป็นเครื่องมือพื้นฐาน ซึ่งแพทย์โดยทั่วไปมีไว้ใช้วินิจฉัยโรคเบื้องต้น