ฉันเสียใจ ใช่ฉัน จะพ่ายแพ้
เป็นเพียงแต่ เศร้าหมอง แล้วก็หาย
ฉันเสียใจ ใช่ฉัน จะเดียวดาย
แม้มีดกราย กรีดลง ตรงกลางทรวง


เธอทำฉัน ทำไป ฉันไม่ว่า
เธอทำฉัน ทำได้ ไม่ต้องห่วง
แล้วสักวัน ฉันคง กลับมาทวง
เสียงรัญจวน เศร้าหมอง จากใจเธอ