" กองอ้วกยวก " เป็นลักษณะคนล้มทรุดตัวลงกองกับพื้น หรือ สิ่งของกองรวมกันไว้
เช่น " เสื้อกองอ้วกยวกอยู่กับพื้น "