พี่น้องเอ้ย เพิ้นว่าเซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาปกุยกัน เกิดเป็นคนอีสานให่ฮักแพงกันไว้ คันแม่นใผ่ดีแล่วให่ซุกดันอย่าย่านลืน คันแม่นใผ่ขี่ร้ายให่ไขแก้ซ้อยกัน ปันส่าอ้ายความดีอย่าฟ้าวเซี้ยง ให่เฮาอ่วมเอียงสรางอีสานนั่นให่หู้งไกล สันดอกหว๋า::) ::) ผญามือใหม่เด้อจ้า