เนื่องในวันนี้เป็นวันอาสารฬบูชา
ขออนุญาตนำส่วนหนึ่งของหนังสือ "ทำอย่างไรดีกับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มาเพื่อเป็นธรรมทานดังนี้ค่ะ
กายอยู่ที่นี่ ใจรู้ ตื่น และเบิกบานปกติดีอยู่หรือไม่
หรือกายอยู่ที่นี่ แต่ใจอยู่ที่อดีต ยังคงจมอยู่กับอารมณ์หนึ่ง อารมณ์ใดในอดีต
ยังคงปรุงแต่ง ฟูมฟายอยู่ในอารมณ์นั้น เอาอดีตมาข่มขืนปัจจุบัน
หรืออยู่กับปัจจุบัน แต่ใจไปที่อนาคต หวาดระแวงว่าอนาคตจะพ้นหรืไม่
แล้วก็ปล่อยให้อารมณ์ที่หวาดระแวงนั้นทำลายปัจจุบัน...
แล้วอนาคตจะพ้นได้อย่างไร
เราต้องรู้ว่าชีวิตเรามีอยู่จริงในปัจจุบันขณะเท่านั้น
เมื่อปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของคุณ