ฉันไม่เคย คิดโกรธ หรือโทษเธอ...
แต่อยากรู้ นักเออ ใจเธอนั้น...
ยังเห็นคน คนนี้ มันสำคัญ...
กว่าคนไหน ใครนั้น ที่เข้ามา...

เพราะแววตา เธอนั้น มันเปลี่ยนทิศ...
พอเธอชิด ใกล้เขา เธอหันหา...
เปลี่ยนมุมมอง จากคน นอกสายตา...
มากเกินกว่า เพื่อนกัน ให้ฉันมอง...

จึงอยากรู้ ในสิ่ง ที่ฉันเห็น...
ว่าเขาเป็น แค่เพื่อน เธอจริงไหม...
บอกมาเลย ให้ฉัน สบายใจ...
ฉันจะได้ เชื่อใจ ในรักนี้...