พอสิมีม่องใดขาย บ่น้อ ซีดี/วีซีดี เดี่ยวพิณ/แคน เบาๆๆ ข้าน้อยอยากได้หล้ายๆๆ หลาย โซนแถวร้อยเฮ็ด หรือให่สั่งซื้อกะได้ หม่องใด๋มีซอยแนะนำข่อยแนเด้อ 8)