จาโพสเพลงที่ไม่ใช้ ไฟล์วีดีโอ แต่เป็น wma ต้องโพสจังใดจ้า ในบอร์ดที่แจ้งมีแต่โพสไฟล์ที่เป็น วีดีโอ