>> ลิงแปลกๆๆ <<.
ลิงมาร์โมเส็ทธรรมดา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Common Marmoset
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Collithrix jacchus

--------------------------------------------------------------------------------

ลักษณะทั่วไป
มีสีขาวบริเวณด้านข้างของหัว ลำตัวจะมีขนสั้นสีเทาและลายสีเทาเข้ม หางมีสีเทาจางสลับเทาเข้ม ความยาวลำตัวประมาณ 20–25 เซนติเมตร หางยาว 29–35 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 400 กรัม


ถิ่นอาศัย, อาหาร
มีถิ่นอาศัยอยู่ป่าเขตร้อนทางภาคตะวันออกของบราซิล
กินผลไม้ แมลง ไข่นก รวมทั้งนกขนาดเล็ก

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 3–8 ตัว จะวิ่งและกระโดดไปมาบนต้นไม้ สามารถกระโดดจากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลมากนัก ตอนกลางคืนจะซ่อนตัวในโพรงไม้หรือพุ่มไม้
ลิงมาโมเส็ทธรรมดามีระยะตั้งท้องนาน 142-150 วัน ออกลูกครั้งละ 1-3 ตัว

สถานภาพปัจจุบัน


สถานที่ชม
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา