ก็เพราะเป็นคนธรรมดา
ไม่คิดว่าตัวเองมีค่าสักเท่าไร
จะมีดีก็ตรงที่หัวใจ
เวลารักใครแล้วรักจริง
ก็เพราะเป็นคนธรรมดา
ที่มองว่าความรักสำคัญกว่าทุกสิ่ง
กลัวเหลือเกินว่าจะถูกทิ้ง
จากเธอที่รักยิ่งสุดหัวใจ

ก็เพราะเป็นเป็น..แค่คนธรรมดา
เลยเฝ้าถามเธอว่ารักฉันแค่ไหน
ที่ถามเธอทุกวันก็เพื่อความมันใจ

ยังรักฉันคนนี้อยู่มั้ย...คนดี


***..แค่คน...ธรรมดา.. ***