แด่พระคุณแม่...ผู้เป็นที่รักยิ่งในดวงใจ

โดยหมาน้อย...

อันหญิงใด?ให้กำเนิดเกิดมนุษย์

บริสุทธิ์นามนิยมสมชื่อสัน

เรียกว่า “แม่”มาแต่แรกที่แบกครรภ์

270วันครองคลอด...ให้ปลอดภัยหาผู้ใดไหนเล่าจะเท่าแม่

พระคุณแม่เหนืออื่นกว่าสิ่งไหน

ลูกนึกเทียบเหนือเปรียบกว่าอันใด

ช่างยิ่งใหญ่ยากแสนทดแทนคุณลูกคำนึงถึงพระคุณของคุณแม่

สำนึกแน่แด่ท่านน้อมเกื้อหนุน

ขอมอบใจให้แม่ผู้ใจบุญ

แทนบุญคุณ...”พระคุณแม่”ด้วยดวงใจตั้งแต่นี้ลูกขอมีสติมั่น

ทุกคืนวันลูกขอคิดเอาใจใส่

บูชา “แม่”แน่สนิทใจแนบใกล้

จวบประลัย....ลูกหนอไม่ขอลืม