คำบรรยายที่ดีที่สุดคือ การบ่ บรรยาย
ลองเบิ่งเล่นเด้อพี่น้อง สำหรับผมเบิ่งแล้วเศร้า

ลายเส้นที่แสนเศร้า

ลายเส้นที่แสนเศร้า

ลายเส้นที่แสนเศร้า

ขอบคุณเวปไซด์ http://www.elfwood.com สำหรับภาพอาร์ท ดีดี