ออกเสียงยาวๆแหน่เด้อครับ เดี๋ยวเขาสิหาว่าเป็นที่เล่นไพ่ บ่อนในที่นี่ถ้าเป็น ว. จะหมายถึง ที่(นั่น)หรือที่(นี่) หรือตรง(นั่น/นี่) แต่ถ้าเป็น น. จะหมายถึงที่นอน ยกตัวอย่างเช่น
ลูกเยี่ยวใส่บ่อนเทิงด่าเทิงตี ผัดว่าผัวเยี่ยวใส่แปลงผักซี หล่ะบอกว่า.......................