1. สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมากำหนดค่าขนาดตามต้องการ แล้วพิมพ์อักษรที่เราต้องการลงไป จัดให้ตัวอักษรอยู่กึ่งกลาง จากนั้นกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกตรง Layer ตัวอักษร จากนั้น คลิกที่ Select > Save Selection ตั้งชื่อ OK เสร็จแล้ว กด Ctrl + D และ Ctrl + E เพื่อรวมเลเยอร์

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

2. คลิกที่ Filter > Distort > Polar Coordinates แล้วเลือก Polar to Rectnagular

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

3. คลิก Image > Rotate Canvas >90 CW

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

4. คลิกที่ Filter > Stylize > Wind แล้วคลิกเลือก From the Rignt แล้ว OK

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

5. คลิกที่ Image > Rotate Canvas > 90 CCW

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

6. คลิกที่ Filter > distort > polar coordinates คลิกเลือก rectangular to polar

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

7. คลิกที่ Filter > Blur > Radial blur คลิกเลือก Zoom,Best,Amount = 100 คลิก OK เสร็จแล้วกด Ctrl + F สองครั้งถ้าให้กระจายมากๆ ก็กด Ctrl + F หลายๆ ครั้ง ต่อไปคลิก Filter > Shrapen > Sharpen more เสร็จแล้วคลิก Filter > Blur > Guassain blur เลือกค่า 4

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

8. สร้างเลเยอร์ตัวใหม่ขึ้นมา

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

9. โหลดซีเลคชั่นจากแชแนล คลิกที่ Select > Feather = 2 กด Ctrl ค้างไว้ คลิกตัวล่างสุด แล้วเทสีขาวลงไป

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

10. จากนั้นทำเหมือนข้อ 4 แล้วเลือกเทสีทึ่ต้องการลงไป กด Ctrl + D

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย

11. กด Ctrl + U เพื่อ Hue/saturation ตรง Hue = 106 Saturation = 80 Lightness = 0 คลิก OK เป็นเสร็จสิ้น

เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย


เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย


เทคนิคการทำอักษรแสงกระจาย