คนญี่ปุ่นยอมรับว่าตัวเองสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง
นิตยสารญี่ปุ่นฉบับหนึ่งเคยตีพิมพ์เรื่อง
ราวความผิดพลาดทางภาษาอังกฤษ แบบน่าหยิกของนักการเมืองญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกัน
อย่างสนุกสนาน เรื่องมีอยู่ว่า..

นักการเมืองญี่ปุ่นคนหนึ่งต้องเข้าร่วมประชุมระดับประเทศ
มีกำหนดการพบปะนายบิล คลินตัน
ประธานาธิบดีของอเมริกา
ก่อนวันประชุม มีครูมาฝึกปรือวิทยายุทธ์ภาษาอังกฤษไว้ทักทาย
ครูสอนนักการเมืองญี่ปุ่นคนนั้นว่า ทันทีที่พบปะประธานาธิบดี
ท่านจงในอวัจนภาษาทักทายด้วยการจับมือ
แล้วต่อไปก็กล่าวด้วยวาจา “
How Are you?” (
สบายดีหรือครับ)
จากนั้น ประธานาธิบดีคลินตันจะตอบว่า “I’m fine, and you?”
(สบายดี
แล้วคุณล่ะครับ)
ท่านจงเอื้อนเอ่ยอย่างยิ้มแย้มว่า “Me, too” (เช่นกันครับ)

พอถึงวันประชุมจริง
ด้วยความประหม่า
จากที่เตรียมมาว่าจะพูด “How are you?” พลาดไปเป็น
“Who are you?” (คุณเป็นใคร)
ประธานาธิบดีคลินตันนึกว่านักการเมืองญี่ปุ่นคนนี้ปล่อยมุก
จึงตั้งรับด้วยสมองอันฉับไวตอบกลับไปว่า “I’m Hillary’s
husband.”
(ผมเป็นสามี ของฮิลลารี่ครับ)
นักการเมืองญี่ปุ่นท่านฝึกพูดมาอย่างดีมิมีลืม
ตอบกลับทันใดว่า “Me,too”

จากหนังสือ “ญี่ปุ่นหลากมุม”