แก่...หนที่2
270 วันแก่นั้นครั้งเก่าก่อน
อุ้มชูเอื้ออาทรก่อนคลอด
ประครองอุ่นถนอมมาตลอด
เดินแอออด.....หน้ากล่ำแม่ค้ำจุน

ไร้เดียงสาครั้งลืมตา.....มาดูโลก
สุขทุกข์โศกร้องจ้าน้ำตากรุ่น
แม่โอบโอ๋...พร้อมพร่ำกล่อมละมุม
มอบไออุ่นโอบแขน...แทนจากใจ

ไม่...........ลืมแม่แลครั้งหลัง....เมื่อโตเติบ
ไม่.....กำเริบลืมสิ้น ฤาผลักใส
แม้.....ลูกอยู่แห่งหนดั้นด้นไกล
ยังส่งใจ...ตอบรักแม่เสมอมา

แก่หน 2 ครองชีวิตเกินกว่าครึ่ง
ยังซาบซึ้ง..พระคุณแม่...แท้หนักหนา
แม้ร่างเรือนจะเยือนฝั่งหนังโรยรา
รับรู้เถิด แม่จ๋า...รักแม่แท้จากใจ

โดยหมาน้อย