บูชาพระคุณแม่

สิบ นิ้วยกประณตน้อมตนอาจเทวี
สอง มือยออัญชลีนบนอบนำคำย้อง
สิง อยู่ในสถิตย์ห้องหทัยหวนองค์ควรค่า
หา ผู้ใดเปรียบได้คือไท้ท่านพระองค์
บูชา ปลงมาลาล้อมดวงหอมมะลิหลาก
พระ ลำบากเผื่อไพร่ฟ้าประชาพื้นพากเพียร
คุณ พระองค์กล่าวบ่เมี้ยนเพียรห่วงปวงชน
แม่ สุดทนวรกายโผดผายประชาไท้ ขอปวงไทยทั้งหลายล้นปวงชนทุกท่าน มัสการฮอดเจ้าพระองค์เหง้าแม่หลวง