1. เปิดภาพที่เราต้องการเปลี่ยนสีขึ้นมา แล้วสร้าง Layer ขึ้นมาใหม่

เทคนิคการเปลี่ยนสีของภาพ

2. ทำการเปลี่ยนโหมด Normal เป็น Coler แล้วเลือกสีที่เราต้องการ ใช้ Gradient Too ในการลากสี จากซ้ายมาขวา ก็จะได้ดังภาพ

เทคนิคการเปลี่ยนสีของภาพ

ก่อนทำ

เทคนิคการเปลี่ยนสีของภาพ

หลังทำ

เทคนิคการเปลี่ยนสีของภาพ