โอวาทของหลวงปูมั่น ภูริทัตตเถร
ดีไม่มีโทษดีนั่นชื่อว่าเลิศ
ได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตน
เพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง

เหลือแต่เว่าบ่เห็นบ่อนเบาหนัก
เดินบ่ไปตามทางสิถืกดงเสือฮ้าย

โอวาทของสมเด็จโต พรมรังสี
กรรมใดทำแล้วภายไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นเรียก ว่ากรรมดี
กรรมใดทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นเรียก ว่ากรรมดชั้ว
ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีอายุยืน ด้วย ณโอกาสบั้ดนี้ ด้วย ครับ
โอกาสหน้าจะหาประวัติหลวงพ่อพระ สุก พระเสริม พระใส องพระใสนั่นหลายท่านคงจะรู้จักกันดีว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย แต่หลายท่านอาจคงไม่รู่ จึงจะหาความเป็นมาเล่าสู่กันฟัง
สาธุ แทน อะโน ธามิ
อ้างอิงจาก หนังสือบูรพาจาร

:g