+วงกลมปริศนา จากฝีมือธรรมชาติ หรือมนุษย์ต่างดาว+ +วงกลมปริศนา จากฝีมือธรรมชาติ หรือมนุษย์ต่างดาว+ +วงกลมปริศนา จากฝีมือธรรมชาติ หรือมนุษย์ต่างดาว++วงกลมปริศนา จากฝีมือธรรมชาติ หรือมนุษย์ต่างดาว+ +วงกลมปริศนา จากฝีมือธรรมชาติ หรือมนุษย์ต่างดาว+ +วงกลมปริศนา จากฝีมือธรรมชาติ หรือมนุษย์ต่างดาว+


จู่ๆตอนเช้า บริเวณทุ่งนาทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ได้พบวงกลมแปลกๆ
ขนาดใหญ่มีรูปแบบโครงสร้างทรงเรขาคณิตประณีตสวยงาม ทำให้คิดว่าลักษณะ
ดังกล่าว เหมือนจะไม่ใช่ฝีมือมนุษย์เพราะเกิดขึ้นชั่วข้ามคืน จากเมื่อวานบริเวณ
พื้นที่นี้ยังเป็นทุ่งนาข้าวอยู่เลย การพบเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ ย่อมมีคำถามเกิดขึ้น
ในใจว่า คงไม่ใช่ฝีมือผู้คนบนโลก เป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาว หรือธรรมชาติ
กระทำให้เกิด จากการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าในอากาศ

รูปแบบที่พบและตำนานดั่งเดิม

เท่าที่พบวงกลมปริศนา มักจะเกิดบนทุ่งหญ้า หรือทุ่งข้าวสาลี มีลักษณะถูกกดทับ
(จากการกระทุ้งลงไปบนพื้น) ให้เอียงลงและต้นพืชจะไม่เสียหายนัก โครงสร้าง
รูปแบบมีขอบ ส่วนใหญ่เป็นวงกลม บางแห่งมีความซับซ้อนน่าสนใจ มีสัญลักษณ์
เกี่ยวข้องไปในหลายๆด้าน ดูคล้ายกับต้องใช้เวลานานมากในการกระทำ

แต่ก็มีไม่น้อย ที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายๆที่เชื่อมต่อกัน อย่างวิจิตรบรรจง
จากข้อมูลและคำบอกเล่าของชาวนาเรียกว่า วงกลมปริศนา เชื่อว่าเป็นลักษณะ
กระทำโดยปีศาจ (Mowing devil) พบเห็นมาตั้งแต่ช่วงย้อนหลังไป 200 ปีที่แล้ว

ครั้นเมื่อ ค.ศ.1880 นักวิทยาศาสตร์สมัครเล่น John Rand Capron ได้รายงาน
ไว้ใน British science journal Nature พบวงกลมปริศนาใกล้ Guildford, Surrey
ทางตอนใต้ ของประเทศอังกฤษ ในทุ่งข้าวสาลี โดยไม่มีความเสียหายของต้นข้าว
เป็นความพิเศษอย่างยิ่งโดยให้ความเห็นว่าเกิดจาก ปฏิกิริยาของลมวน

หลังจากนั้นเรื่องบอกเล่า ได้เงียบหายไปจนเข้าสู่ ระหว่าง ค.ศ. 1960-1970
เริ่มเกิดขึ้นประปราย และเมื่อ ค.ศ.1980 ชาวนาในเมือง Wiltshire ประเทศอังกฤษ
ได้พบวงกลมปริศนาจำนวน 3 วงขนาดประมาณ 18 เมตร ในทุ่งข้าวโอ๊ตของตน

ข่าวลือจึงเกิดขึ้นว่าเป็นฝีมือของ UFO เริ่มต้นจากที่นี่ ต่อมาตลอดทั้งปี ค.ศ.1990
มีวงกลมปริศนา เกิดขึ้นอย่างไล่เลี่ยกัน ถึง 500 แห่งของทวีปยุโรป ภายในไม่กี่ปี
หลังจากนั้นมีนับเป็นพันแห่ง ทำให้นักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้ามาชมแหล่งต่างๆจน
เกิดเป็นธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน

พัฒนาการรูปแบบใหม่ มีความซับซ้อนมาขึ้น

ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา จากรูปแบบเดิมที่มีวงเดียว เกิดรูปแบบใหม่เป็น
2-3 วงซ้อนกัน บางแห่งมีเป็นลักษณะแฝด 4 วงจนกระทั่ง มีแบบวงแหวนอยู่
ด้านนอก มีแบบหมุนวนเข้า-ออก คล้ายการเคลื่อนตัวหมุนตามเข็มนาฬิกาและ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา มีการซ้อนกันของวงกลม ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น

นอกจากนั้นยังมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นหลายพันฟุต พบว่าวงกลมปริศนาในยุคนี้มี
ความประณีตมากขึ้น มีองค์ประกอบที่ละเอียดลออมากขึ้น เรียกว่า Pictograms
(สัญลักษณ์ภาพที่เหมือนธรรมชาติ) มีแม้กระทั่ง หน้าคนยิ้ม ดอกไม้และข้อความ
ซึ่งต่างไปจากอดีต

ยังพบวงกลมปริศนาทีมีความทันสมัยเกี่ยวกับ สมการทางคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
เมื่อมาหาค่า ระยะต่างๆมีความถูกต้องในทางองค์ประกอบและตำแหน่งอย่าง
อัศจรรย์ไม่ว่าจากเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม วงกลมชั้นนอกชั้นในถูกต้องตามหลักการ
ทางเรขาคณิต บางแห่งมีเส้นที่บางเบาไม่สามารถที่จะทำโดยรถไถของชาวนาได้

ฤดูกาลและแหล่งที่พบวงกลมปริศนา

ครั้งแรกๆพบทางตอนใต้ของ อังกฤษ ที่เมือง Hampshire และ Wiltshire ยังพบ
อีกหลายแห่งบริเวณใกล้กับ Avebury และ Stonehenge นอกจากนั้นพบขึ้นเรื่อยๆ
ในประเทศอเมริกา แคนาดา แม้กระทั่ง ญี่ปุ่นและอินเดีย ก็มีรายงานการพบ

โดยเป็นที่น่าสังเกตว่ามักจะเกิดขึ้นระหว่างช่วงเดือน เมษายน ถึงกันยายน พร้อมๆกันหลายจุดในตอนกลางคืน บริเวณที่พบอาจเป็นไร่ข้าวโพด ไร่ข้าวสาลี
ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ (Rye) และไร่ใบยาสูบ ตำแหน่งที่พบส่วนใหญ่ ใกล้เนินเขา
เป็นเงื่อนไขที่จะอธิบายการเกิดขึ้นตามทฤษฎี Wind theory(ที่ผู้พบมักกล่าวอ้าง)

ทฤษฎีการเกิดวงกลมปริศนา

ด้วยเพื่อให้เกิดความเชื่อถือและไขข้อข้องใจ ผู้วชาญ นักวิทยาศาสตร์ และ สถาบันการค้นคว้าจึงพยายามที่จะไขปริศนาดังกล่าว หาข้อพิสูจน์ด้านทฤษฎี
มารองรับการเกิดขึ้นของวงกลมปริศนา ด้วยความเห็นที่หลากหลาย และมีรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซับซ้อนสวยงามต่างกัน

ทฤษฎีเกิดจากมนุษย์ต่างดาว

มักพบว่าเป็นคำอธิบายจากคนบางกลุ่ม ในเรื่องนี้ เกิดจากการกระทำของ UFOs
แต่ก็ยังมีการโต้แย้งกันอย่างกว้างขวางมากมาย ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมี รูปแบบ
สิ่งทรงปัญญาจากดินแดนอื่นๆได้เข้ามาแสดงการกระทำดังกล่าวไว้ ด้วยการทิ้งร่อง
รอยการลงจอดของยานหรือเป็นการทิ้งร่องรอยของ ข้อความที่จะสื่อสารกับมนุษย์
โดยมีการอ้างถึงมีคนเห็นการเห็นแสงจาก UFOs ส่องออกมาหลังจากนั้นตอนเช้า
ก็พบการเกิดขึ้น ของวงกลมปริศนาบริเวณนั้น

ทฤษฎีเกิดจากลม

เนื้อหาจากข้อสรุปทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนมากแสดงเหตุผลการเกิดขึ้น
ของวงกลมปริศนาจากลมหมุนขนาดเล็ก (Swirling winds) หรืออาจเรียกว่า Vortices (เกิดขึ้นคล้ายสะดือทะเล) โดยมีการหมุนปั่นเป็นแกนทำให้เกิดพลังงาน
ในอากาศ (เหมือนลมบ้าหมู) แล้วกดลงสู่ ผิวพื้นที่มีต้นหญ้า (หรือต้นไม้เล็กๆ)
ทำให้แบนราบลง

โดยลักษณะดังกล่าวมีเกิดขึ้นทั่วไปในทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ด้วยข้อมูล
จากการสำรวจของสถาบัน Tornado and Storm Research Organization (TORRO) ประเทศอังกฤษ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ที่เรียกว่า Plasma Vortex Theory

อธิบายได้ว่า ขณะที่อนุภาพฝุ่น (Dust particles) จับตัวกันหมุนปั่น เกิดการเปลี่ยน
แปลงของอากาศ มีความสามารถที่จะทำให้เกิดแสงเรืองๆได้ ดั่งเช่นที่หลายคนเคย
เห็นแสงลอยอยู่ตามท้องทุ่งเป็นก้อนๆ จึงอาจตีความว่าเป็นยานของมนุษย์ต่างดาว
กำลังมาสร้างวงกลมปริศนา

ท้องทุ่งบางแห่งของประเทศเรา มีรายงานในทางภาคเหนือ และภาคอีสาน ที่เคย
เห็นปรากฎการณ์ของแสงลอยไปมาเช่นกัน แต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ชัดเจน
ซึ่งบางกรณีที่เห็น อาจเป็นกลุ่มก๊าซจากใต้ผิวดินก็อาจเป็นได้

อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อสงสัย หากการเกิดกรณีดังกล่าวเพียงไม่กี่นาทีของ
Plasma Vortex จะทำให้เกิดวงกลมปริศนาที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนและแตกต่างกัน
ได้หรือไม่


ปล..ไผ๋มีข้อมูลเพิ่มเติมกะเอามาแชร์กันแน่ะเด้อจ้า..แบบว่าอยากรู้ อยากเห็นคัก..อิอิ..

ขอบคุณข้อมูลจาก : sunflowercosmos.org