1. สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมากำหนดขนาดตามต้องการ

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

2. เลือกรูปแบบตัวอักษรและขนาดพิมพ์ข้อความทึ่เราต้องการลงไป

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

3. คลิกที่เลเยอร์ตัวอักษรลากเม้าท์ลงมาตรงกระดาษพับสี่เหลี่ยมสีแดงทำให้ได้ครบ 3 เลเยอร์

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

4. เมื่อได้ครบ 3 เลเยอร์แล้วคลิกเลเยอร์ตัวที่ 1 แล้ว คลิกตรง Add a Layer Style ตรงตัว f สี่เหลี่ยมสีแดง แล้วเลือก glitter อันที่ 1 แล้ว OK

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

5. คลิกเลเยอร์ตัวที่ 2 แล้วคลิก Add a Layer Style เหมือนข้อ 4 แล้วเลือก glitter อันที่ 2

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

6. คลิกเลเยอร์ตัวที่ 3 แล้วทำเหมือนข้อ 4,5 แล้วเลือก glitter อันที่ 3

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

7. เสร็จแล้วคลิกที่ Edit in ImageReady (Shift+Ctrl+M)

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

8. คลิกตรงรูปกระดาษพับสี่เหลี่ยมสีแดงเพื่อเพิ่มเฟรมมาเฟรมหนึ่ง

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

9. เสร็จแล้วคลิกปิดลูกตาเลเยอร์ตัวที่สอง แล้ว Play ดูตัวอย่าง

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

10. Save Optimized As

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7

ผลงานที่ได้ครับ

เทคนิคการทำตัวอักษร glitter เพื่อมาโพสใน hi7