คำกลอนพุทธทำนาย ๑๖ข้อ ของพระยาปัสเสนคำกลอนพุทธทำนาย  ๑๖ข้อ ของพระยาปัสเสน
ขวบเมื่อย่าวๆ ฟ้าฝนหลั่งรินไหล ฟังยินลมไกวกวัด เมฆพะโยมดังก้อง มองดูอาโปน้ำไหลนองฮำแผ่น เดือนแปดขึ้นเพ็งส่องใส จักได้คิดกล่าวแก้แปปั่น คำฝันของพระยาปัสเสนกราบทูลพระองค์เจ้า ก็เนาหนห้องสาวัตถีเมืองใหญ่ เชตวันว่าไว้เรารู้สืบมา ปางนั้นราชาเจ้าปัสเสนนิททะเน่ง พระก็ฝันหลากกล้าว เลยสะดุ้งตื่นนอน พระจึงเกิดเดือดร้อน ในราชหฤทัย เพราะพระทรงนิมิตหลากกะใจเหลือล้น ฉันใดแท้สุบินประหลาดตต่าง ก็บ่เคยช่างพ้อยินง้องึดระอา พระบ่ช้าเร็ว รีบไปพลันถึงพระเชตวันบ่อนพระองค์ สถิตยั้ง วจนัง ท้าวนมัสการก้มกราบ นบนอบทูลไหว้กล่าว คดี วันคืนนี้เป็นประหลาดคำฝันอัศจรรย์พิลีกต่างหลังเหลือล้ำ ขอพระทำนายคนึงในราช ขอแก่โลกะนาถเจ้า แถลงเว้าสู่ฟัง พอเมือปัสเสนไหว้นาโถถามเหตุ พระจึงเทเทศไว้ในเบื้องสูตนิกาย ทรงบรรยายชักเหตุมาแจ้งพระก็แสดงหัวข้อคำฝันชึ้บอก ศาสนาเราพระพุทธเจ้าภายซ้อยเจ้าซิเห็น มันจักเป็นเข็ญ
ข้องมัวหมองค่อยเงี่ยงศาสนาเบี่ค่อยคอยถ่อนหากชิเห็นเป็นปีเดือนส่วยวันคืนบ่คือเก่า ศาสนาพระพุทธเจ้า เลยเข้าครึ่งกลาง ยังมีอีกครับ รอก่อนเด้อครับ


อ้างอิง จากหนังสือ พุทธทำนาย ของ จินดา ดวงใจ
ข้าพเจ้ามีเจตนาเพื่อเผยแผ่ พุทธศาสนา ไห้อยู่ครบ๕๐๐๐ พระวัสสา
มิได้มีเจตนาลวงละเมิดใดๆ
:g:g