เสียงหรีดหริ่งเรไรสายลมแผ่ว
ยินเจื้อยแจ้วแว่วสะดับเสียงขับขาน
ทอดสายตาในราตรีกล่อมกังวาล
ดั่งวิมานในแดนดินถิ่นพนา

ยามราตรีป่านฉะนี้น้องนางแก้ว
หลับลงแล้วหรือเช่นไรไฝ่ครวญหา
ฝากเพลงกล่อมพร้อมดวงจิตก่อนนิทรา
ยามหลับตาฝันถึงกันคนห่างไกล

หลับเถิดนะคนดีพี่แสนห่วง
ยอดพุ่มพวงดวงจิตอย่าหวั่นไหว
พี่จะกล่อมเพลงราตรีนี้ส่งไป
ฝากดวงใจในสายลมห่มใจเธอ