กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: สารธรรมจากพระไตรปิฎก-เหตุให้ได้พบกันฯ

Blogger
 1. #1

  สว่างใจ สารธรรมจากพระไตรปิฎก-เหตุให้ได้พบกันฯ


  สารธรรมจากพระไตรปิฎก-เหตุให้ได้พบกันหรือไม่ได้พบกันในชาติหน้า
  *****************


  ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต กล่าวไว้ว่า ดูก่อนคฤหบดี และคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง หวังจะได้พบกันทั้งในชาติปัจจุบัน (ชาตินี้) และในสัมปรายภพ (ชาติหน้า) ทั้งสองฝ่าย พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน และมีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามี ย่อมได้พบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้า

  ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา มีความเชื่อในหลักศาสนา ในความดีเหมือนกัน มีความสำรวม ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เจรจาคำที่น่ารักต่อกันและกัน ย่อมประสบความเจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก

  ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่ปรองดองกัน ไม่คิดร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ย่อมได้เพลิดเพลินบันเทิงในเทวโลกด้วย

  ผู้ที่ประพฤติผิดไปจากที่กล่าวมานี้ จะไม่พบไม่เจอกันอีกเลย  *******************


  จาก จุลสารอนุศาสน์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 ประจำเดือน มกราคม 2550

 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ หลานพระรถ
  วันที่สมัคร
  Aug 2008
  ที่อยู่
  เมืองพระรถธานี, ชลบุรี
  กระทู้
  363
  เห็นด้วยกับบทคัดย่อของพี่เด็กน้อยค่ะ หากเราไม่มีบุญร่วมกันมาก่อน ถึงจะอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้พบเห็นเจรจากัน อนี่ง หากเราจะรู้จัก...ผูกมิตรไมตรีต่อกันถึงจะไกลก็ยังได้สานสัมพันธ์อันดี...8)

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •