อาตมาพอทราบบ้างว่าบริษัทมีกฎห้ามในเรื่องการใช้เวลาทำงานไปทำกิจกรรมอย่างอื่น บางบริษัทบล็อกโปรแกรมแชต บางบริษัทตัดเงินเดื่อนคนเล่นเกม หรือบางบริษัทติดกล้องไว้คอยสอดส่องพนักงานที่ชอบแอบอู้งานในที่ทำงาน

ตามหลักการทั่วไปกฎข้องบังคับของการหักเงินเดื่อนจดหมายเตื่อน หรือการไล่ออกก้อเป็นสิ่งที่จะเตื่อนสติคนทำงานได้มากแล้ว แต่บางคนนี้สิคุณโยมเตือนก็แล้วเรียกคุญก้อแล้ว จดหมายเตือนก็แล้ว ไล่ออกก็แล้วยังไม่รู้สึก ยังเอาเจ้านายไปนินทาให้คนอื่นฟังอีก

ของแบบนี้มันสอนกันยากพอสมควรเลยคุณโยม เพราะลำพังกฎระเบียบที่เคร่งครัดก็อาจเอาไม่อยู่ มันต้องใช้สมมัญสำนึกของคนๆนั้นด้วย โดยเฉพาะคนทำงานที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่มากแล้วฉะนั้นการวางตัวการทำงานและการปฏิบัติตัวต้องเป็นใหญ่ตามไปด้วย
และกำกับความเป็นผู้ใหญ่นั้นด้วยธรรมะอีกขั้นหนึ่งล

อาตมาขอแนะนำให้คุณโยมรู้จักกับหลักธรรมที่มีชื่อว่า

''กาลัญญุตา'' คือความเป็นผู้รู้จักกาล หมายถึง การรู้จักเวลา ได้แก่ การรู้เรื่องเวลา
การรู้ค่าของเวลา และการรู้จักใช้เวลา

การรู้เรื่องเวลา คือ รู้เวลาเช้า สาย บ่าย เย็น กลางวัน กลางคืน วัน เดือน ปี และรู้ว่าควรทำอะไร ในเวลาใดจึงจะถูกต้องและเหมาะสม

การรู้ค่าของเวลา คือ รู้ว่าชีวิตและการงานตัวเองอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเวลา จะต้องใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าที่สุด

รู้จักใช้เวลา คือ มีหลักที่ควรคำนึงอยู่ ๔ ประการ คือ ทำทันเวลา ทำถูกเวลา ทำตามเวลาและทำถูกเวลา หากเรารู้จักค่าของเวลา รู้วิธีการใช้เวลาอย่างถูกต้องบวกกับการรู้หน้าที่ของตัวเองแล้ว งานไหนก้องานไหนเถอะคุณโยม สำเร็จได้หมด และคุณโยมจะได้ชื่อว่าเป็นคน ''คุณภาพ'' อย่างแท้จริง....เจริญพร


ธรรมะ: Delivery Happy 24 ชม.

by พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต