มื่อวานติดรถกับไทเฮียนไปเฮ็ดงาน อีกเมืองเลยได้รูปปั้นแกะมาฝาก..