วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ความในใจ และ ใจความ ต่อจาก เล่มที่ 1 บทที่4 เด้อครับ

[WMA]http://www.hotlinkfiles.com/files/1843521_mcmvp/___________7.18_____________.wma]___________7.18_____________.wma[/WMA]
วิธีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ความในใจ และใจความ