วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ขยายความ 1 จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา

[WMA]http://www.hotlinkfiles.com/files/1846751_owmeu/______2_____________________.wma]______2_____________________.wma[/WMA]
วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ขยายความ 1 จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา