วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ขยายความ 4 ทางแห่งความดับทุกข์

[WMA]http://www.hotlinkfiles.com/files/1853937_otdkm/__________16.00_____________.wma]__________16.00_____________.wma[/WMA]
วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ขยายความ 4 ทางแห่งความดับทุกข์

พระประธาน พุทธมณฑล