[i]มีคนบอกว่าความรักเกิดจากความสงสาร
...แล้วจากนั้นคำว่ารักก็จะกลายเป็นความสงสาร....แม่นบ่ ไผ๋ฮู้บอกน้องสาวหล่าแหน่เด้อ[
/i]
จะจากก็ใจเจ็บ...
จะเก็บไว้ก็ใจช้ำ...
ก็คงต้องปล่อยตามเวรตามกรรม
...จะเจ็บจะช้ำก็กรรมเรา...

โอ๊ยลิโตนจะของเด้น้อ...รักกับสงสารเหมือนหรือต่างกันไฉน...