วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ขยายความ 5 การเจริญสติคืออะไร
[WMA]http://www.hotlinkfiles.com/files/1857621_f88av/___________4.21_____________.wma]___________4.21_____________.wma[/WMA]
วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ขยายความ 5 การเจริญสติคืออะไร

พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร